Oferta Edukacyjna

 Wszechstronnemu rozwojowi uczniów służą w naszej szkole: 
- dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe;
- pracownie komputerowe z dostępem do Internetu;
- Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej;
-opieka pedagoga, logopedy, pielęgniarki;
- świetlica, biblioteki, stołówka szkolna;
- nowocześnie wyposażony gabinet pomocy przedmedycznej;
- sale gimnastyczne oraz dostęp do kompleksu boisk Orlik

 

 

Dla uczniów ze wskazaniami poradni psychologiczno-pedagogicznej przygotowane są:
- gimnastyka korekcyjna
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
- zajęcia logopedyczne
- zajęcia rewalidacyjne
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 

 

Zapewniamy naukę na jedną zmianę.

 

Nasi uczniowie mają możliwość:
- uczestniczenia w zajęciach i warsztatach organizowanych przez pedagoga szkolnego;
- udziału w przedstawieniach profilaktycznych;
- poznawania piękna i historii naszego kraju poprzez udział w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych oraz możliwości wspólnego przygotowywania uroczystości szkolnych;
- uczestniczenia w wyjazdach do kina, teatru, na basen;
- rozwijania swoich pasji, talentów, zainteresowań;
- udziału w różnego rodzaju  konkursach, olimpiadach, projektach.

 

 

Nasza placówka bierze udział w realizacji programów i projektów edukacyjnych:
- „Nie zapomnij o drugim śniadanku”
- „Gotujemy ze szkołą na widelcu” kl. III a,b
- „Umiemy pływać” kl I-III
- „Ratujemy i uczymy ratować” kl. I-III
- ” Zielone podwórka”- projekt
- „Akademia Bezpiecznego Puchatka” kl. I, II
- Gra edukacyjna – Szkolne Miniprzedsiębiorstwo GROSIK
- „Trzymaj Formę” – program edukacyjny organizowany przez SANEPID w Piszu
- Winiary „Wiem co jem”
- program dla szkół dostarczania owoców i warzyw, mleka i przetworów mlecznych.

 

Uwrażliwiamy naszych uczniów na potrzeby drugiego człowieka poprzez angażowanie w akcje charytatywne, wolontariat, udział w WOŚP.

 

Nasza szkoła dba o ekologię i kształtuje postawy proekologiczne wśród swoich uczniów poprzez udział w akcjach:
- „Sprzątanie Świata”
- „Ratujmy kasztanowce”
-pełnimy opiekę nad Szlakiem Starych Dębów.

 

Współpracujemy z innymi placówkami oświatowymi i instytucjami w naszej gminie i powiecie wśród których można wymienić: Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Piszu, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dim Kultury, Policja, Parafia pw. trójcy Świętej, Nadleśnictwo Maskulińskie, Mazurski Park Krajobrazowy, Sanepid.

 

 W naszej szkole dzieci mają możliwość rozwijania pasji sportowych już od IV  klasy uczęszczając do klasy o profilu sportowym ze zwiększoną liczbą godzin wychowania fizycznego. Dbając o aktywność sportową uczniów bierzemy udział w jesiennej i wiosennej edycji Mistrzostw Powiatu odbywających się pod hasłem „Lekkoatletyka Królową Sportu”.