Cennik

Stawka żywieniowa wynosi 3,50 zł

Wpłaty za obiady należy dokonywać na konto bankowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 Ruciane-Nida

Nr konta: 12 9364 0000 2001 0000 2206 0025

tytułem: opłata za obiady/ miesiąc/ imię i nazwisko ucznia

Opłaty za obiady wpłaca się z góry w nieprzekraczalnym terminie do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

 

W dniu 22.12.2017r. nie będzie obiadu dla uczniów z Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego

ODPŁATNOŚĆ  ZA OBIADY  ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ  2017r.

wynosi:

56,00 zł (16 dni x 3,50 zł) dla uczniów SP1

52,50 zł (15 dni x 3,50 zł) dla uczniów z Gimnazjum i LO

Termin opłacenia obiadów za miesiąc grudzień: do dnia 15.12.2017r.

Obiady proszę opłacać w wyznaczonym terminie!

W przypadku braku wpłat w terminie wydawanie posiłku zostanie wstrzymane