Cennik

Stawka żywieniowa wynosi 3,50 zł

Wpłaty za obiady należy dokonywać na konto bankowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 Ruciane-Nida

Nr konta: 12 9364 0000 2001 0000 2206 0025

tytułem: opłata za obiady/ miesiąc/ imię i nazwisko ucznia

Opłaty za obiady wpłaca się z góry w nieprzekraczalnym terminie do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

 

ODPŁATNOŚĆ  ZA OBIADY  ZA MIESIĄC  LUTY  2018r.  wynosi:  63,00 zł (18 dni x 3,50 zł)

Termin opłacenia obiadów za miesiąc styczeń: do dnia 15.02.2018r.

Obiady proszę opłacać w wyznaczonym terminie!

W przypadku braku wpłat w terminie wydawanie posiłku zostanie wstrzymane