Cennik

Stawka żywieniowa wynosi 3,50 zł

ODPŁATNOŚĆ  ZA OBIADY  ZA MIESIĄC CZERWIEC 2019r.

wynosi: 38,50 zł (11 dni x 3,50 zł)

Odliczono 1 posiłek z dnia 31.05.19r.

 

Termin opłacenia obiadów za miesiąc czerwiec: do dnia 15.06.2019r.

Wpłaty za obiady należy dokonywać na konto bankowe:

Zespół Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie

Nr konta: 87 9364 0000 2001 0000 2206 0033

tytułem: opłata za obiady/ miesiąc/ imię i nazwisko ucznia