Cennik

Stawka żywieniowa wynosi 3,50 zł

 

ODPŁATNOŚĆ  ZA OBIADY  ZA MIESIĄC  CZERWIEC  2018r.

 wynosi: 45,50 zł (13 dni x 3,50 zł)

Termin opłacenia obiadów za miesiąc czerwiec: do dnia 15.06.2018r.

Obiady proszę opłacać w wyznaczonym terminie!

W przypadku braku wpłat w terminie wydawanie posiłku zostanie wstrzymane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Wpłaty za obiady należy dokonywać na konto bankowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 Ruciane-Nida

Nr konta: 12 9364 0000 2001 0000 2206 0025

tytułem: opłata za obiady/ miesiąc/ imię i nazwisko ucznia