Prawa i obowiązki uczestnika świetlicy

 
Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

 

1.Udziału w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy lub do zajęć indywidualnych.
2. Korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z regulaminem świetlicy oraz sposobami ustalonymi przez wychowawcę świetlicy.
3.Korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań.

 

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

 

  1. Zmiany obuwia i zostawiania okryć wierzchnich w szatni.
  2. Każdorazowo informowania swojego wyjścia u wychowawcy świetlicy.
  3. Wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy.
  4. Natychmiastowego zgłaszania przejawów agresji i przemocy oraz wszelkich wypadków.
  5. Dbania o porządek i wystrój świetlicy.
  6. Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy oraz własności innych osób.
  7. Poszanowania ciszy , spokoju oraz pracy innych.
  8. Kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na stołówce, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,
  9. Przestrzegania regulaminu świetlicy.