Godziny pracy świetlicy szkolnej

 

 

Godziny pracy świetlicy w roku szkolnym 2017/2018

w Szkole Podstawowej nr 1 w Rucianem-Nidzie