Rada rodziców

 

p. Agnieszka Węzik – przewodnicząca

 

p. Malwina Radomska – z-ca przewodniczącej

 

p. Schramke Aneta – skarbnik