Regulamin stołówki

1. Zakupione obiady spożywa się na terenie stołówki. Nie wydaje się obiadów na wynos do domu.

2.  Obiady są wydawane w godzinach 11.25 do 12.30

3.  Wpłaty za obiady należy dokonywać na konto bankowe:

Zespół Szkół Samorządowych w Rucianem Nidzie

Nr konta: 87 9364 0000 2001 0000 2206 0033

tytułem: opłata za obiady/ miesiąc/ imię i nazwisko ucznia

4.  Wpłaty za obiady  należy uiszczać  z góry w nieprzekraczalnym terminie do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

5.  W przypadku nie uiszczenia opłaty w terminie uczeń lub pracownik zostanie wykreślony z listy żywionych.

6.  W przypadku nieobecności (choroby dziecka) można odwołać korzystanie z posiłków najpóźniej w dniu rezygnacji z obiadu do godz. 800

7.  Zgłoszenia można dokonać osobiście lub telefonicznie w budynku Szkoły Podstawowej- tel. 87 4231002

8.   Zwrot kosztów za opłacone a niewykorzystane obiady możliwy jest wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu, zgodnie w/w zasadami.