Zebrania

Termin wywiadówek

w roku szkolnym 2017/2018

 07.11.2017 r.

12.12.2017 r. 

16.01.2018 r.

20.03.2018 r.

15.05.2018 r.