Regulamin biblioteki

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej oraz wiedzy o regionie.

 

2. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

 

3. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można: wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literaturę piękną, książki popularnonaukowe); czytając lub przeglądając na miejscu(księgozbiór podręczny, czasopisma).

 

4. Jednorazowo wypożyczając można 2 książki na okres 2 tygodni. Przeczytane książki należy natychmiast zwrócić do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.

 

5. Uczeń, który zgubi lub zniszczy książkę biblioteczną, musi odkupić taką samą lub inną, wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej, antykwarycznej cenie książki zgubionej lub zniszczonej.

 

6. Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko.

 

7. Uczeń, w którego domu panuje choroba zakaźna, nie może korzystać z biblioteki.

 

8. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego.