Dodatkowe dni wolne od zajęć

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

W tych dniach odbywają się zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w godz. 9:00-12:00

13.10.2017 r.

02.11.2017 r.

03.11.2017 r.

18.04.2018 r. 

19.04.2018 r.

20.04.2018 r.

02.05.2018 r.