Dodatkowe dni wolne od zajęć

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ
DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018