Kadra pedagogiczna

Wykaz kadry pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Rucianem-Nidzie w roku szkolnym 2014/2015

 mgr Magdalena Kowalewska    –  dyrektor szkoły,
 1. mgr Renata Kowalczyk          – logopeda
 2. mgr Aneta Stachelek             – pedagog; nauczyciel
 3. mgr Stanisława Adamonis     – pedagog; nauczyciel
 4. mgr Maciej Bogucki               – nauczyciel
 5. lic. Joanna Braca                     – nauczyciel
 6. mgr Beata Doniec                   – nauczyciel
 7. mgr Irena Karwowska             – nauczyciel
 8. mgr Barbara Kubat                 – nauczyciel
 9. mgr Marzena Pajek               – nauczyciel
 10. mgr Beata Zach                     – nauczyciel
 11. mgr Krystyna Warysiak          –  nauczyciel
 12. mgr Leonarda Zyskowska      – nauczyciel
 13. mgr Żurawska Marzenna       – nauczyciel
 14. mgr Małgorzata Chutkowska   – nauczyciel
Wykaz kadry pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Rucianem-Nidzie w roku szkolnym 2016/2017 z podziałem na nauczane przedmioty

 

 mgr Magdalena Kowalewska         – dyrektor szkoły, język angielski
 1. mgr Renata Kowalczyk               – logopeda
 2. mgr Aneta Stachelek                  – pedagog, edukacja wczesnoszkolna
 3. mgr Stanisława Adamonis          – pedagog, edukacja wczesnoszkolna
 4. mgr Maciej Bogucki                    –  przyroda, zajęcia komputerowe
 5. lic. Joanna Braca                         – język angielski
 6. mgr Beata Doniec                       –  wychowanie fizyczne
 7. mgr Irena Karwowska                 –  matematyka
 8. mgr Barbara Kubat                     –  edukacja wczesnoszkolna, muzyka
 9. mgr Marzena Pajek                   – edukacja wczesnoszkolna, muzyka
 10. mgr Beata Zach                         –  język polski, historia i społeczeństwo
 11. mgr Krystyna Warysiak              –  religia, wychowanie do życia w rodzinie
 12. mgr Leonarda Zyskowska          –  język polski, plastyka, technika
 13. mgr Żurawska Marzenna           –  edukacja wczesnoszkolna