Regulamin wypożyczania pozycji „Nasz Elementarz”

 

 

1. Kolejne części elementarza uczeń będzie otrzymywał sukcesywnie w ciągu całego roku szkolnego po pokwitowaniu odbioru przez rodzica i zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.

 

2. Książkę należy szanować, a zauważone uszkodzenia zgłosić   wychowawcy.

 

3. Omówioną część należy niezwłocznie oddać do biblioteki (ostatnia z nich   powinna zostać zwrócona najpóźniej na 7 dni przed zakończeniem roku szkolnego).

 

4. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki rodzic ucznia ponosi koszty zakupu danej pozycji według aktualnej ceny.

 

5. Z wymienionej pozycji korzystać będą uczniowie przez trzy lata szkolne.

 

Ruciane – Nida, 01, 09, 2014