Administracja i obsługa

 

Wykaz pracowników administracji i obsługi Szkoły Podstawowej nr 1 w Rucianem-Nidzie w roku szkolnym 2016/2017. 

 

1. Barbara Bartkowska             – sekretarz szkoły

 

2. Danuta Szyrmer                   – intendent

 

3. Stanisław Zadroga                – konserwator

 

4. Bogusława Zając                   – woźna

 

5. Bożena Kozak                       – woźna

 

6. Urszula Czaplicka                 – kucharka

 

7. Czesława Pieloszczyk           – kucharka

 

8. Karolina Mróz                       – kucharka